(Laatste) Nieuws

Drukwerk- en portokosten

PostzegelLet op: Druk- en portokosten 2020

De penningmeester verzoekt u vriendelijk om de kosten voor drukwerk en porto ad € 13,50 vóór 1 april 2020 over te maken.

U kunt dat doen op rekeningnummer NL95 RABO 0166 109 487 ten name van de Stichting Gein Express onder vermelding van ‘Portokosten 2020’.