Programma GeinExpress

Jaarlijkse weergave
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Search
Zoeken
Bezoek Watersnoodmuseum, Ouwerkerk

- U wordt opgehaald vanaf 09.00 uur

800 600 3 551 9 112 16 nl watersnood 003 jpg scaletype 1 width 1200 height 1200 ext 3066860722
De Watersnoodramp 1953, alweer 70 jaar geleden! Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons die gebruikt zijn voor de sluiting van het laatste stroomgat; het gat in de dijk waar ruim negen maanden eb en vloed door stroomde door de watersnood van 1 februari 1953.

-Kosten voor vervoer en begeleiding € 30,-- p.p.

-Entree museum € 13,50 p.p. / met museum/VIP-kaart gratis.