Info & Spelregels

Nieuwegein, maart 2020

Betreft: Coronavirus

Beste klanten van de Gein Express,
Velen van u hebben de oorlog meegemaakt. Op 5 mei vieren we zelfs 75 jaar bevrijding! Helaas staat de wereld momenteel helemaal op z’n kop! Het zijn moeilijke tijden! Juist voor de eenzame ouderen, de doelgroep voor wie wij de Gein Express zijn opgestart en voor wie wij zo graag elke dag rijden. Laten we zuinig zijn op elkaar en de opgelegde maatregelen van het RIVM blijven volgen. De leefregels worden constant aangescherpt. Ook wij weten niet wanneer we het normale leven weer kunnen oppakken. Voor dit moment kunnen we u het volgende mededelen:

Boekingen april 2020 - geannuleerd
Helaas hebben wij moeten besluiten om alle gemaakte boekingen voor de maand april te annuleren. We kunnen nu niet gezellig naast elkaar in het busje zitten en tegelijkertijd afstand houden van elkaar! Bovendien zijn de restaurants, musea en andere locaties gesloten, zodat een kopje koffie of lunch onderweg niet mogelijk is.

Boekingen mei 2020
Tevens hebben we besloten om voor de maand mei géén programmaboekje te maken. Dat heeft weinig zin. U verheugt zich op een leuk uitje, gaat dit boeken en wij moeten u alsnog afbellen. De teleurstelling is dan weer groot!

Boekingen vanaf juni 2020
Omdat we alle hoop houden om vanaf juni weer te kunnen rijden, zullen we vanaf die maand weer een programmaboekje maken. Dat is echter geheel afhankelijk van de maatregelen en voorschriften die op dat moment gelden. Mocht de regering besluiten dat het openbare leven weer op gang kan komen, dan gebeurt dat mondjesmaat en zullen de kwetsbare ouderen als laatste groep verlost zijn van de quarantaine.

Vanaf deze plaats willen bestuur en vrijwilligers van de Gein Express u laten weten dat we aan u denken en met u meeleven. We wensen u heel veel sterkte. Blijft gezond, zodat we straks weer met elkaar op stap kunnen naar al die leuke bestemmingen!

Vriendelijke groeten van Ad Visschers
Namens het bestuur en stuurgroep van de Gein Express

Algemene Informatie

Druk- en portokosten 2020

Zoals u weet zullen in 2019 de tarieven van PostNL weer gaan stijgen. Daarom is het bestuur genoodzaakt om uw bijdrage voor het toezenden van het maandelijkse programma te verhogen van € 12,50 naar € 13,50. We hopen dat u daar begrip voor heeft.  

De penningmeester verzoekt u vriendelijk om de kosten voor drukwerk en porto ad € 13,50 vóór 1 april 2020 over te maken. U kunt dat doen op rekeningnummer NL95 RABO 0166 109 487 ten name van de Stichting Gein Express onder vermelding van ‘Portokosten 2020’.

 

Cadeaubon

Weet dan dat de Gein Express ook cadeaubonnen uitgeeft. De hoogte van het bedrag kunt u zelf bepalen. De bon is verkrijgbaar bij de penningmeester, de heer Harry Meerts, te bereiken op telefoonnummer 030 - 605 67 78 of via email: harrymeerts@ziggo.nl

 

Adreslabel aan rollator

Maakt u gebruik van een rollator? Dan weet u als geen ander hoe belangrijk dit hulpmiddel voor u is. U kunt hem niet meer missen! Daarom vragen wij u vriendelijk om een adreslabel aan uw rollator te hangen.

Wilt u zo vriendelijk zijn om zo snel mogelijk uw uitstapjes door te geven aan de projectleider, zodat deze de planning op een goede wijze kan laten verlopen? Onze hartelijke dank hiervoor.

 

Wachtlijst

Als er 7 personen meegaan is de bus vol. Als u zich daarna aanmeldt, zetten wij u op de wachtlijst. Bij veel aanvraag zorgen wij ervoor dat het bewuste uitje de maand erop weer in het programma wordt opgenomen.

U krijgt alleen dán voorrang, wanneer de activiteit de maand erop opnieuw wordt aangeboden.

 

Beltijden

Wilt u s.v.p. rekening houden met de beltijden op dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur? Alleen dán zit de projectleider achter zijn computer om de door u gekozen uitstapjes te boeken.

 

Reserve

Soms is een uitje zo populair dat Gery u op de reservelijst moet plaatsen. Dat betekent echter wel dat u als eerste aan de beurt bent als wij dit uitje de maand daarna opnieuw op het programma zetten. U wordt dan door Gery gebeld.

Mocht een van uw kinderen per email uw uitjes boeken, vraag hen dan om hierin duidelijk te vermelden voor wie de boeking is bedoelt.

 

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06 21 23 49 93 op:

- dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur en

- donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

E-mailen kan ook, dat doet u naar: stichtinggeinexpress@hotmail.nl

 

Rolstoelen en rollators in de bus

Zoals u wellicht weet is de ruimte achter in de bus beperkt. Het kan gebeuren dat er bij een specifiek uitje té veel klanten meegaan die gebruik maken van een rolstoel of rollator. Het is dan mogelijk dat u een afmelding krijgt van de projectleider omdat het aantal hulpmiddelen niet in de bus past. Het maximum is 1 rolstoel + 2 rollators of 3 rollators totaal! 

Wij hopen dat u daar begrip voor hebt.

 

Foto’s van de uitjes

vindt u op onze website, ze zijn net weer aangepast met de laatste nieuwe foto's!