Info & Spelregels

Algemene Informatie

Druk- en portokosten programmaboekje

 

Druk- en portokosten 2022: 

De penningmeester verzoekt u vriendelijk om de kosten voor drukwerk en porto ad € 15,-- over te maken op rekeningnummer NL95 RABO 0166 1094 87 ten name van de Stichting Gein Express onder vermelding van ‘Portokosten 2022’.

 

  • De leden krijgen elke maand het programmaboekje per post toegezonden. De kosten voor porto en drukwerk zijn v.a. 2022,      € 15,00 per jaar! Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL95 RABO 0166 109 487 ten name van de Stichting Gein Express onder vermelding van ‘Portokosten’.
  • Indien een van uw kinderen de overboeking verzorgt, laat hem/haar uw naam er bij zetten!
  • Wilt u het boekje niet per post ontvangen maar alleen via de email, dan is dat gratis! Geef dat duidelijk door aan de projectleider.
  • Een andere mogelijkheid is om het programma op onze website te bekijken.
  • Ook het programma voor de Stadspashouders vind u op onze website. 

 

Adreslabel aan rollator

Maakt u gebruik van een rollator? Dan weet u als geen ander hoe belangrijk dit hulpmiddel voor u is. U kunt hem niet meer missen! Daarom vragen wij u vriendelijk om een adreslabel aan uw rollator te hangen.

Wilt u zo vriendelijk zijn om zo snel mogelijk uw uitstapjes door te geven aan de projectleider, zodat deze de planning op een goede wijze kan laten verlopen? Onze hartelijke dank hiervoor.

 

Wachtlijst

Als er 7 personen meegaan is de bus vol. Als u zich daarna aanmeldt, zetten wij u op de wachtlijst. Bij veel aanvraag zorgen wij ervoor dat het bewuste uitje de maand erop weer in het programma wordt opgenomen.

U krijgt alleen dán voorrang, wanneer de activiteit de maand erop opnieuw wordt aangeboden.

 

Beltijden

Gery

Wilt u s.v.p. rekening houden met de beltijden op: 

dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur?

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06 - 21 23 49 93 op: Alleen dán zit de projectleider achter zijn computer om de door u gekozen uitstapjes te boeken.

E-mailen kan ook, dat doet u naar: stichtinggeinexpress@hotmail.nl

 

Reserves

Soms is een uitje zo populair dat Gery u op de reservelijst moet plaatsen. Dat betekent echter wel dat u als eerste aan de beurt bent als wij dit uitje de maand daarna opnieuw op het programma zetten. U wordt dan door Gery gebeld.

Mocht een van uw kinderen per email uw uitjes boeken, vraag hen dan om hierin duidelijk te vermelden voor wie de boeking is bedoelt.

 

Rollators

In de bus is ruimte voor enkele opvouwbare rollators.  

 

Foto’s van de uitjes

Vindt u op onze website, ze worden regelmatig aangepast met de laatste nieuwe foto's!